Før rettslig pågang vil BAHS Kapital på forhånd ha sendt skyldner et varsel om at det blir startet en rettslig prosess på vedkommendes sak. Dette varselet har en betalingsfrist på 14 dager.
 
I den videre prosessen sikrer BAHS Kapital at all korrespondanse med hensyn til forliksklage og tvangsforretninger mot skyldner tilfredsstiller lovkravene.
 
Hvilke saker behandles i forliksrådet?

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Sivile saker blir også kalt tvistemål. Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Deretter kan de bli sendt til tingretten.

Hvis den som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg.