BAHS Kapital blir Ropo Capital

Denne web siden vil om kort tid bli erstattet med vår nye web side ropocapital.no