Å starte oppfølging av kundefordringene så tidlig som mulig reduserer risikoen for mulige tap på et senere tidspunkt.  All erfaring viser at betalingsviljen til kunder blir lavere etterhvert som tiden går.

Purring og inkassovarsel er en tjeneste vi tilbyr når betalingsfristen har forfalt. Man kan velge å sende purring før inkassovarsel av hensyn til den gode kundeopplevelsen, men det absolutt mest vanlige blant bedrifter i Norge i dag er å sende inkassovarsel som første purring. 

Ett inkassovarsel kan sendes allerede dagen etter forfall på fakturaen, men da uten purregebyr. Ønsker du å ilegge ett purregebyr så må du vente fjorten dager etter forfall.

EUAlternativt til ovenstående så kan man benytte EU direktivet om forsinket betaling der kundeforholdet gjelder kommersielle transaksjoner mellom bedrifter, eller mellom bedrifter og det offentlige.  EU direktivet gjelder ikke mellom bedrifter og privatpersoner.

I korthet går direktivet ut på at i det øyeblikket det begynner å løpe forsinkelsesrenter  i et betalingsforhold på grunn av forsinket betaling, vil det samtidig kunne påløpe et gebyr på inntil 40 €. Dette beløpet er av Finansdepartementet pr 1.1.2020 satt til kr 400 og justeres to ganger hvert år med virkning 1.1 og 1.7.  Man står fritt til å velge størrelsen på gebyret begrenset oppad til kr 400,-