Juridisk bistand

Juridiske spørsmål relatert til innfordringsprosesser, omtvistede krav og rettslige prosesser kan fra tid til annen være kompliserte.

BAHS Kapital har en fast ansatt jurist med mer enn 25 års erfaring fra innfordringsarbeid gjennom arbeid hos Namsmann, leder av innfordringsavdelingen i Sandefjord kommune og de 12 siste årene som Faglig og Juridisk leder i ett av landets største inkassobyråer.  Vedkommende er også medlem av inkassoklagenemda.
Vår jurist arbeider på saksnivå, blant annet med faglige problemstillinger innenfor pengekrav og tilstøtende rettsområder. Det vil si at du om ønskelig kan kommunisere direkte med han på telefon, e-post eller i egne møter ved behov.


Juristens ansvarsområde overfor våre kunder er blant annet følgende :

  • Rådgive om inkassoprosessen
  • Rådgive ved omtvistede krav
  • Sikre at korrespondanse, forliksklager og tvangsforretninger mot debitorer tilfredsstiller lovkravene
  • Vurdere og gi råd om rettsmidler under og/eller etter en rettslig prosess
  • Løpende oppdatering om legale endringer for våre kunder
  • Avholde innfordringskurs for våre kunder

 

BAHS Kapital benytter også tjenester fra flere samarbeidsadvokater ved behov. Dette kan være særskilt aktuelt ved stevning eller anke til Tingretten etter behandling i Forliksrådet eller hos namsmannen, ved konkursbegjæring eller lignende.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NettKontor

 Er du kunde hos BAHS Kapital

DinSide

Har du fått ett brev fra oss.

Logo
BAHS Kapital AS

Framnesveien 3A,

Postboks 1700 Kilen

N-3206 Sandefjord
 
+47 33 48 62 00
post@bahs.no