Med mer enn 25 års erfaring fra innfordringsarbeid hos blant annet Namsmann og som Faglig og Juridisk leder i ett av landets største inkassoselskap, vil vår jurist kunne gi deg eksperthjelp med faglige problemstillinger innenfor pengekrav og tilstøtende rettsområder.
 
"Vår Jurist er medlem av inkassoklagenemda"
 
Juristens ansvarsområde overfor våre kunder er blant annet følgende:
  •  Rådgivning i forbindelse med inkassoprosessen
  •  Rådgivning ved omtvistede krav
  •  Sikre at BAHS Kapital tilfredsstiller lovkravene i prosessen mot debitorer   
  •  Vurdere og gi råd om rettsmidler under og/eller etter en rettslig prosess
  •  Løpende oppdatering om legale endringer for våre kunder
  •  Avholde innfordringskurs for våre kunder
 
BAHS Kapital benytter også tjenester fra flere samarbeidsadvokater ved behov. Dette kan være særskilt aktuelt ved stevning eller anke til Tingretten etter behandling i Forliksrådet eller hos namsmannen, ved konkursbegjæring eller lignende.