Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%. 

Forsinkelsesrenten settes dermed ned fra 9,5% til 8%

Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.