Norges BankForsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%.

Forsinkelsesrenten settes dermed opp fra 9,25% til 9,5%

Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.