Seminaret ble åpnet med en engasjert Petter Stordalen på video, som satte stor pris på at BAHS Kapital hadde valgt nettopp Nordic Choice og Gabels Hus for konferansen.  Hans virksomheter har vært og vil i en tid fremover være hardt rammet av Korona pandemien, men det er lys i tunnellen og Nordic Choice med Petter Stordalen i spissen er klare for å kjempe seg gjennom krisen og komme styrket ut av en svært krevende tid.

Jan Ludvig Andreassen tok oss med på en reise langt bakover i den økonomiske Jan Ludvig Andreassenhistorien hvor blant annet Pandemier, Solstormen i 1859 og Finanskriser har satt sine spor i den økonomiske utviklingen.  Uforutsette ting skjer, det er normalt og det er liten grunn til bekymring i det lange perspektivet.  Vi har og vil oppleve kriser som vi nå er midt oppe i (les Korona).  Dette er ikke ukjent i den økonomiske historien. Det som imidlertid er ukjent er at vi ikke lenger har renteinstrumentet å benytte i en krise. Renten er allerede null eller negativ og da er det andre virkemidler som må til sier Andreassen.  Det som da kan komme til anvendelse er de såkalte helikopter pengene og Borgerlønn. Vil du lese mer om helikopterpenger klikk her.

Foredraget til Jurist og Fagansvarlig i BAHS Kapital Ørnulv Bjercke vedrørende ny inkassoforskrift og Ørnulvforslag til endring i lovverket, skapte engasjement fra salen.  Flere av deltagerne hadde sendt inn høringsvar, og venter nå i spenning på utfallet av høringen og den endelige beslutningen.  Bjercke trakk frem det mest essensielle i forslagene, og hadde en god tilnærming til hvordan endringene vil slå ut for inkassobransjen i tillegg til hvordan næringslivet generelt vil bli påvirket av forestående endringer.  Da det er flere forslag på bordet og mange høringssvar, så er det vanskelig å trekke en konklusjon rundt effekten av endringene. Men generelt så er ikke forelagte endringer spesielt positive for hverken inkassobransjen eller næringslivet.  Det er liten tro på at antall inkassosaker vil gå ned og enda mindre tro på at Namsmannsapparatet vil få mindre å gjøre. Vi får vente i spenning å se hva fremtiden viser. Les høringsnotatet fra Departementet ved å klikke her.

Siste foredragsholder Forsker og Sosiolog Anne Grethe Solberg fortalte en gripende Solberghistore om tiden fra hennes eksmann skjøt henne med to skudd og var døden nær, til hun i dag omtales som Norges kuleste dame med en arm.   Foredraget ble en følelsesladet reise for alle deltagerne, hvor både tårer og latter kom frem gjennom en historie som sjokkerer og imponerer i samme setning.  At Solberg kan kalle seg Norges kuleste dame med en arm tror vi alle deltagerne kan skrive under på. Ønsker du å lese mer om hennes vei tilbake til livet etter skytedramaet finnes mer informasjon om henne og bøkene henes ved å klikke her.