• Vedtaket er opprettelsen av to nye salærklasser under 2 500 kroner, samt trinnvise kutt i salærer basert på kravstørrelser
 • Vedtaket legger til rette for at ikrafttredelse vil være 1.oktober 2020

Dette er hovedtrekkene i endringene:

 • Halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso

Fra 1. oktober vil følgende gebyrer være gjeldende:

 • Purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • Betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 500 kroner: 175 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 1000 kroner: 245 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 2500 kroner: 280 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 10 000 kroner: 560 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 50 000 kroner: 1120 kroner
 • Lett salær krav t.o.m. 250 000 kroner: 2520 kroner
 • Lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner
 • Tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær


Utenfor forbrukerforhold er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye