Forsinkelsesrenten forblir uendret på 8%.

Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%. Denne justeres to ganger i året, hhv 1. januar og 1. juli.