Vi er godt rustet med digitale løsninger som gjør det mulig å opprettholde normal  drift og leveranse uten å øke smittefaren.
KoronaFysiske møter, både interne og eksterne, skal holdes til et absolutt minimum ved at vi benytter videomøter via Skype eller Teams.
BAHS Kapital følger nøye med på situasjonen, primært gjennom informasjonen fra Folkehelseinstituttet. Vi håper at konsekvensene for deg og dine nærmeste blir begrenset og håper på en snarlig bedring av forholdene og at vi kan komme tilbake til en normalsituasjon om ikke alt for lenge.